Home

Terapia manualna Terapia tkanek miękkich

Terapia manualna mięśniowo-szkieletowa wg koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej (Terapia Manualna wg Lewita) jest jedną z wiodących w świecie koncepcji Terapii Manualnej Narządu Ruchu. Wywodzi się z neurologii klinicznej i neuroradiologii. Swoje podstawy teoretyczne opiera na neurofizjologii i neurokinezjologii rozwojowej. Zaburzenia czynności w układzie ruchu postrzega, jako wyraz zaburzeń regulacji nerwowej. Leczenie sprowadza do reedukacji nieprawidłowej regulacji nerwowej, a tym samym odtworzenie prawidłowych czynności ? stanu fizjologicznego.